Qendra për përkthime dhe kurse gjuhësore IN dhe AUT gjithmonë është e përgatitur për bashkëpunim dhe angazhim të kuadrove me kualifikime të larta. Qëllimi ynë është angazhimi i profesorëve dhe ligjëruesve të kualifikuar, të cilët dëshirojnë ta zgjerojnë përvojën e tyre profesionale në një nga kompanitë më të mira të përkthimit. Suksesi i IN dhe AUT varet nga aftësitë dhe përkushtimi i ekipit. Prandaj, gjithmonë jemi të gatshëm për bashkëpunim me kuadro të reja që mund të kontribuojnë me arsimin, përvojën dhe kreativitetin e tyre, për t’u rritur efikasiteti i ekipit.

Suksesi i kompanisë sonë varet nga kuadrot tona, nga përkushtimi që ua ofrojmë kuadrove dhe nga gatishmëria e tyre për të kontribuar në kompaninë tonë.

Nëse mendoni se idetë, përvoja dhe aftësitë tuaja mund të jenë adekuate për ekipin tonë, të plotësoni aplikimin për punësim e cila është e vendosur këtu.