Традиционално лекторирањето (исто така лектура) претставува читање на материјал или дело со цел да се откријат и да се коригираат грешки настанати при создавање. Компјутеризацијата се повеќе налага лекторите да усвојуваат сетови вештини кои се однесуваат на компјутерската издавачка дејност. Заедничка пракса за сите грешки, без разлика колку се незначителни, е да се дадат на лектор за истите да бидат проверени и обележани. Лекторирањето се смета за посебна вештина што мора да се научи бидејќи во природата на умот е автоматски да се коригираат грешките. Некој што не е обучен за лекторирање може и да не види грешки од типот на пропуштени зборови или несоодветна употреба бидејќи нивниот ум им покажува дека е обучен да ги препознава како точни. Лекторирањето се состои од прегледување на секој текст, било како траен запис или електронски примерок на компјутер и проверка на грешки во пишување и форматирање.

Лектурата е последната фаза од процесот на уредување, со фокусирање на површински грешки како погрешно спелување и грешки во граматика и правопис. Истите треба да се лекторираат веднаш по завршување на сите други проверки во уредувањето.

Содржината е важна. Но независно дали ви се допаѓа или не, изгледот на документот влијае на начинот на кој другите донесуваат заклучоци за истиот. Додека напорно работите за да ги развиете и претставите вашите идеи, вие не се грижите за грешки кои го одвлекуваат читателот од тоа што имате да кажете. Вреди да се посвети внимание на детали што ви помагаат да оставите добар впечаток.

Да го направиме вашиот следен проект подобар! Ние ја гарантираме нашата работа и ви нудиме најдобра услуга во лекторската работа. Нашите редактори ќе го прочитаат вашиот документ, обезбедувајќи лесна комуникација на писмениот концепт од писателот до читателот.

Ние ги коригираме граматичките грешки што писателите можеби ќе ги пропуштат, вклучено грешки во правопис, време, спелинг и структура на реченица.

Ние ги опфаќаме сите академски области со голем број лектори кои имаат експертиза во широк спектар на академски дисциплини. Центарот за преводи и курсеви ИН и АУТ е многу селективен при изборот на лектори. Ние не ангажираме анонимни лектори; во Центарот за преводи и курсеви ИН и АУТ ние лично ги одбираме нашите лектори и секој од нив е почитуван во областа на лекторирање. Сите наши лектори се едуцирани до најмалку магистерско ниво (некои се дури и доктори на наука) со проширена универзитетска настава и искуство во прегледување. Ние гарантираме ефикасна услуга и ви нудиме 100% задоволство.