Центарот за преводи и курсеви ИН и АУТ ги одбра најдобрите методи за учење странски јазици. Во големата понуда на странски јазици ги издвојуваме: англиски, германски, италијански, француски, шпански, албански, македонски за странци ... Посебно нагласуваме дека вршиме бесплатно тестирање и проверка на познавањето на стрнаски јазик, доколку не сте сигурни кое ниво на знаење го поседувате. Современа интерактивна настава во пријатна и опуштена атмосфера во самиот центар на градот е само една од предностите на центарот за преводи и курсеви ИН и АУТ. Искусни професори, плаќање на рати, попусти ....

ИН и АУТ организира и курсеви за странски јазици и во Вашите простории доколку се укаже таква потреба. Програмите по коишто се организирани предавањата се засноваат на методи кои се покажале како најдобри во учењето странски јазици. Текстовите во лекциите се модерни и прилагодени на сите возрасти со голем број зборови застапени во секојдневната комуникација. На крајот на курсот се добива сертификат за успешно завршен курс по странски јазик. Професорите се квалитетни и со големо искуство во работењето.