За некого е поедноставно и позабавно да учи странски јазик во друштво. Затоа центарот за преводи и курсеви ИН и АУТ нуди настава во мали групи. Наменета е за оние кои придаваат важност на мотивацијата и флексибилноста што ги нуди групната настава. Групната настава е идеална за оние коишто можат да го следат неделниот ритам на одржување на наставата. Предностите на групната настава сеследниве:

  • контакт со останатите членови на групата
  • работа во природно опкружување во коешто комуникацијата е неопходна
  • можност за симулирање на состојбите од реалниот живот
  • можност за учење преку игра
  • работа во опуштена и поттикнувачка атмосфера

Групната настава е поисплатлива и попристапна варијанта на другите видови настава, учите од другите членови на групата движејќи се кон заедничката цел: совладување на препреките во учењето странски јазици.

OДБЕРЕТЕ ГИ НАЈДОБРИТЕ:

Уписите се започнати, обезбедете си место во групата