IELTS и TOEFL тестовите се познати и од нив се плашат многу изучувачи на англискиот јазик низ целиот свет. И двата испита се користат од страна на универзитетите за оценување на способноста за зборување на англискиот јазик на пријавените. IELTSсе користи во Обединетото кралство и во Австралија и исто така е признат и од страна на многу универзитети во Америка и Канада, вклучително Harvard Business School; TOEFL главно се користи од страна на американските универзитети иако исто така е прифатен и од страна на Обединетото кралство и Австралија.

IELTS се однесува на Меѓународен систем за тестирање на познавањето на англискиот јазик.  Истиот функционира во група од девет поени каде што девет означува дека ученикот има ниво на англиски јазик еднакво на високо едуциран природен говорител и истиот ги тестира сите четири вештини (читање, пишување, слушање и зборување) во академски контекст. Општо земено учениците треба да постигнат успех од 5,5 за да стекнат универзитетско признание и  постдипломците 6,5. Некои универзитети ќе бараат и повисоки оценки за сите обуки, или за специфични програми. Исто така тестот IELTS може да се полага во центрите низ светото и во чести интервали во текот на годината.

За сопствениците на училишта за јазици подготвителните курсеви за испитот IELTS се често главен извор на приход. IELTS станува сè повеќе популарен низ светот и учениците мора да посетуваат подготвителна обука за да напишат доволно и за да се  пријават на прекуокеанските универзитети.  Постои богатство од материјал за подготвување што може да се користи на овие обуки, вклучително и многу важен материјал за испит. На професорите што треба да предаваат IELTS треба да им се објаснат барањата на испитот и да им се даде кратка обука. Детали може да се најдат на вебсајтот на IELTS

 

 

Ние нудиме најквалитетен и најдостапен преглед/подготовка за IELTS и TOEFL.

Нашата подготвителна програма за ТOEFL ќе ви помогне да влезете во универзитетскиот систем на секоја земја. Ние ефикасно и брзо ќе ве подготвиме за тестот TOEFL.

Во Центарот за преводи и курсеви ИН и АУТ можеме да ви помогнеме да се подготвите за IELTS тестот на најсовремен можен начин. Со подобрување на вашите вештини за англискиот јазик, вие се запознавате со IELTS.

Постојаната пракса и преглед ќе ви ги дадат вештините и довербата што ви се потребни за да бидете успешни кога го полагате IELTS и TOEFL тестот.